Bắt đầu một topic mới

Tồn kho còn nhưng bị báo hết hàng khi tạo đơn

Vấn đề : bạn đang có sản phẩm ở nhiều kho hàng, bạn tạo đơn hàng bên Social nhưng lại bị báo là "sản phẩm đã hết hàng"Mặc dù khi tạo đơn hàng bạn thấy sản phẩm vẫn còn tồn để tạo đơn Nguyên nhân : do sản phẩm này còn tồn ở 1 trong những kho bạn đang chọn để tạo đơn hàng nhưng sản phẩm lại đang bị âm tồn kho ở kho khác. 

Cụ thể đối với sản phẩm trên là do sản phẩm còn tồn là 3 tại kho 1 nhưng lại âm 3 ( -3 ) ở kho 2. Lúc này hệ thống load dữ liệu thấy tổng khả dụng của sản phẩm tại các kho là 0 nên báo "sản phẩm đã hết hàng"


Giải pháp : Tăng tồn cho sản phẩm hoặc khắc phục số âm (-3) đi rồi tạo lại đơn hàng.


đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận
Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google