Bắt đầu một topic mới

Xóa Tab mô tả hoặc chèn nội dung mới hàng loạt đối với Product Tab

Vấn đề  Hiện tại bạn cần thay gỡ tab dùng chung khỏi 1 vài nhóm sản phẩm. Bạn đã uncheck (bỏ tick chọn nhóm sản phẩm đó rồi bấm "lưu và áp dụng" rồi.

Nhưng khi xem lại ngoài giao diện website bạn thấy sản phẩm vẫn còn hiện các tab đó. 


Nguyên nhân là do app chưa hỗ trợ tính năng uncheck theo nhu cầu bạn đang cần như ở trên.
Vậy giải pháp ở đây là bạn cần tạo 1 tab dùng chung mới, sau đó tick chọn nhóm mà bạn đang muốn uncheck rồi bấm "lưu và áp dụng" nhé


đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận
Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google