Bắt đầu một topic mới

Rule mapping hủy sản phẩm giữa Haravan và Lazada

Nếu khách hàng hủy 1 sản phẩm trong đơn hàng, Lazada vẫn sẽ tiếp tục giao những sản phẩm khác trong đơn nhưng khi đồng bộ đơn hàng về Haravan thì sẽ hủy đơn hàng đó. Rule đồng bộ sẽ được tối ưu sau

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận
Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google