Bắt đầu một topic mới

Giải thích không xem được Webview với trang web của Haravan

Lỗi: Không thể xem được Webview với những Website từ phía Haravan.

Giải thích: Đối với những website do bên khác build đề có thể hiện Webview, tuy nhiên đối với Website trên Haravan thì không khả dụng.

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận
Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google