Bắt đầu một topic mới

Lỗi Tạo Nút Kịch Bản Trrong Chiến Dịch Trên Harasocial

Khi tạo Chiến Dịch thì nút Tạo Kịch Bản bị mờ và không tạo được và có ghi là Quyền QTV mới tạo được trong khi tài khoản khách hàng đang sử dụng vừa có quyền QTV của Fanpage, vừa có quyền QTV của Harasocial.

Cách khắc phục: Dùng Facebook có quyền Admin trên Fanpage kết nối lại Page với Harasocial. 

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận
Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google