Bắt đầu một topic mới

Không thể cấp quyền cho Tài khoản Ad Business Facebook

Khách đã có tài khoản Fb ad, khách đã kết nối nhưng khi cấp quyền thì trang bị nhảy về lại trang cấp quyền.
Hình ảnh:


Nguyên nhân:

Có thể tài khoản Fb ad trên Page chưa ăn quyền với bên Harasocial nên khi click vào cấp quyền thì bị load lại trang
Giải pháp:
Kết nối lại Page để Harasocial kết nối lại với tài khoản ad. 

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận
Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google