Bắt đầu một topic mới

Giải thích nguyên nhân không ẩn được Facebook comment 2

Khách hàng không ẩn được Comment của một vài khách hàng. Một vài khách khác thì ẩn được.

Hình ảnh:


Nguyên nhân: Page khách bị mất token từ ngày 23/6/2021 đến ngày 15/10/2021 khách mới kết nối lại page để dùng. Nên các hội thoại trong thời gian mất token sẽ không load về được harasocial và không  ẩn theo chức năng harasocial được

Xử lý: Log in thường xuyên vào trong Harasocial, các tin nhắn sau khi log in sẽ không bị ảnh hưởng.

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận
Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google