Bắt đầu một topic mới

Tổng lượt đăng ký được ghi nhận ở segment "Khách hàng tương tác trong/ngoài 24h" và Thời gian cập nhật

- Tệp segment " Khách hàng tương tác trong 24h " và " Khách hàng tương tác ngoài 24h" là tệp khách hàng tự động được tạo sẵn từ hệ thống. Data (lượt đăng ký) được ghi nhận vào tệp này trước đây phải có điều kiện page phải bật bot. Nhưng hiện điều kiện này đã bị loại bỏ.


Những khách hàng chỉ cần inbox page sẽ được ghi nhận trong tệp segment này (kể cả bật hay tắt bot). Khách hàng comment không được ghi nhận.- Cột "Thời gian cập nhật" là thời gian khi có sự thay đổi về điều kiện lọc của tập segment, không phải thời gian sync gần nhất,. Đối với 2 tập segment mặc định sẽ không có thay đổi điều kiện lọc, vì vậy thời gian này sẽ không thay đổi.

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận
Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google