Bắt đầu một topic mới

Báo cáo sai về con số và sai về thời gian xuất báo cáo

Thấy không đúng với thông tin thật. Nhân viên của khách hàng không bao giờ reply chậm đến 7p nhưng báo cáo lại có.


Thời gian trung bình phản hồi sẽ được tính trung bình cộng giữa các hội thoại của nhân viên 

=> Kiểm tra 1 vài đoạn tin nhắn thì có nhân viên trả lời trên 30 phút => khi cộng tổng lại và chia đều thì sẽ có thời gian trung bình rep chậm hơn 7' đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận
Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google