Bắt đầu một topic mới

RULE ĐỒNG BỘ NỘI DUNG HỘI THOẠI ZALO TRÊN HARASOCIAL

Rule kết nối zalo lần đầu lấy 100 hội thoại gần nhất, Hội thoại phát sinh message từ trước khi khách hàng dùng Social, mình chỉ lưu thông tin message từ thời điểm Page connect vào Social, KH bắt đầu tương tác thì mới bắt đầu lưu message nên sẽ không đồng bộ các tin nhắn trước khi kết nối Zalo OA vào Harasocial

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận
Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google