Bắt đầu một topic mới

KHÔNG HIỂN THỊ NỘI DUNG KỊCH BẢN KHI KẾT HỢP GOOGLE SHEET

Khi  setup kịch bản kèm câu trả lời nhanh có gắn Customfield để tự động link qua Google Sheet.

Tuy nhiên khi tạo kịch bản có gắn Google Sheet để đẩy data tự động từ Harasocial thì nội dung kịch bản không hiển thị câu trả lời nhanh để KH lựa chọn.Nguyên nhân:  rule trên card google sheet không được gửi sau card trả lời nhanh và nút bấm => Google Sheet chỉ có thể thu thập dữ liệu tự động bằng phương thức "Nhập Liệu"

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận
Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google