Bắt đầu một topic mới

Không đồng bộ trạng thái thanh toán của đơn hàng từ Shopee

Vấn đề: Một số đơn hàng từ Shopee đã thanh toán bằng Shopee Pay hoặc thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ thành công nhưng đồng bộ về HRV chỉ có trạng thái thanh toán là chờ xử lý.
Giải quyết: đây là rule hệ thống, hiện tại Haravan chưa hỗ trợ đồng bộ trạng thái thanh toán riêng.

Khi nào đơn hàng hoàn thành trên Shopee thì trạng thái thanh toán tại Haravan mới cập nhật thành đã thanh toán.

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận
Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google