Bắt đầu một topic mới

Lỗi đồng bộ đơn hàng LZD không trừ tồn kho dù sản phẩm đã đồng bộ

Đơn hàng LZD  đổ về mà  sản  phẩm  không  có  ảnh  đại  diện  như  này thì có nghĩa  sản phẩm sẽ  không được trừ  tồn kho đúng, nó  sẽ  hiểu  sản  phẩm  mới.

Dù  sản  phẩm  khách  hàng  đã đồng bộ thành công

Và thời gian chọn  đồng bộ sản  phẩm  trước khi  đơn được tạo LZD  đồng  bộ  về HRV

Nhưng thực tế sản phẩm này dưới hê thống chưa  được maping với nhau, việc  đồng  bộ  chậm  này  tuỳ thuộc  vào  API  nên mình cũng  không check được đã maping  thành  công hay không. 

Tham  khảo https://gitlab.haravan.com/qc/haravan_problem/-/issues/6280

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận
Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google