Bắt đầu một topic mới

Xử lí khi gặp admin bị mất cổng thanh toán đang kết nối

Nếu khách hàng đã kết nối các cổng thanh toán tại admin cũ và vẫn còn hiển thị ngoài check-out của website ( Momo, VNPay). Nhưng trong admin thì không hiển thị các cổng này Hướng xử lí là chỉ cần admin chọn Cấu hình -> Phương thức thanh toán -> thêm lại cổng thanh toán đó là được.

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận
Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google