Bắt đầu một topic mới

Tin nhắn gửi liên tục trên instagram (ở Social) nhưng gửi ra không đủ

 Harasocial giới hạn mỗi lần gửi (inbox, cmt) quá 10s sẽ timeout. Nếu cửa hàng gửi liên tiếp nhiều link trong cùng 1 thời điểm, dẫn đến các link vào sau ở trạng thái chờ, quá 10s nên timeout sẽ không gửi được

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận
Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google