Bắt đầu một topic mới

Xử lí khi gặp thông báo lỗi có nội dung SMTP Error: Could not authenticate trong tạo chiến dịch.

Khi tạo chiến dịch để gửi đến khách hàng bằng kênh Email, nếu kết quả gửi mail là thất bại và lí do thất bại có nội dung là "SMTP Error: Could not authenticate " như hình dưới.Thì lỗi này không phát sinh từ hệ thống của Haraloyalty mà phát sinh bởi tài khoản SMTP của mail gửi. Nội dung lỗi trên cụ thể là  " tài khoản không thể xác thực được"


Để khắc phục khi gặp thông báo lỗi như trên, ta cần liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ SMTP để kiểm tra lí do tài khoản không xác thực được. Có thể do đang bị khóa, tài khoản đã hết hạn dùng, nhập sai mật khẩu hoặc lí do cụ thể nào khác.


Mỗi nhà cung cấp dịch vụ SMTP sẽ có 1 chính sách riêng. Thông tin bên dưới chỉ là giải thích thêm để tham khảo

Ví dụ như Office365.com : giới hạn gửi trên phút của office365 là 30 messages / một phút. 

Vậy khi gặp lỗi "SMTP Error: Could not authenticate "  và nếu bạn đang dùng office365 thì cần kiểm tra lại xem có phải tài khoản đã gửi vượt mức 30 messages một phút hay không

Tham khảo chi tiết chính sách của Office365 tại link :  https://docs.microsoft.com/en-us/office365/servicedescriptions/exchange-online-service-description/exchange-online-limits#receiving-and-sending-limits 


Lỗi này là do tài khoản SMTP bị sai nên cấu hình mail trong Loylaty gửi sẽ báo lỗi.

Dev báo : cấu hình của khách hàng đang apply vào haraloyalty ở 1 tool stmp khác nhưng vẫn trả về lỗi giống với haraloyalty.

Hiện lỗi này QC cũng không biết check lỗi từ phía SMTP như thế nào để báo khách check lại.

Về lỗi này là do cấu hình SMTP sai nên có thể cấu hình lại theo tài liệu hướng dẫn này: Tài liệu hướng dẫn

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận
Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google