Bắt đầu một topic mới

LỖI KHÔNG HOẠT ĐỘNG KỊCH BẢN XỬ LÝ THEO ĐIỀU KIỆN

Nguyên nhân: 

Đối với Smart Segment Trigger, hành động thực hiện khi:

  • Smart segment trigger có update
  • Profile khách hàng có thay đổi thông tin (tags, kịch bản, custom field )

==> Khách hàng đang set điều kiện là "Lần tương tác cuối", đây là field thời gian mình không áp dụng để chạy điều kiện sau khi đã tạo smart segment trigger.Lưu ý: Hiện tại điều kiện lọc để công cụ có thể hoạt động chỉ áp dụng đối với Tag, Kịch Bản, custom field . Các loại điều kiện chọn trên danh sách thời gian "Lần tương tác cuối" là do dùng chung component với các chức năng filter trên các trang khác nên có thể gây khó hiểu hoặc nhầm lẫn, vấn đề này chị Thanh sẽ raise với team product để improve. 

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận
Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google