Bắt đầu một topic mới

Lỗi báo cáo Thời Gian trả lời Trung bình là 0s

Khi lọc báo cáo Hiệu Suất Nhân Viên Dựa Trên Cuộc Hội Thoại thì báo cáo Thời Gian Trả Lời Trung Bình là 0 giây
Nguyên nhân: KH chưa cấu hình thời gian làm việc Giải Pháp: Bật Cấu Hình thời gian làm việc

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận
Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google