Bắt đầu một topic mới

Lọc báo cáo nhãn hội thoại trên các khoảng thời gian khác nhau đều có kết quả giống nhau

Khi lọc báo cáo nhãn hội thoại trên các khoảng thời gian khác nhau đều có kết quả giống nhau


Nguyên nhân: 

Báo cáo nhãn hội thoại tính như sau:

  • Chỉ tính trên các nhãn được nhân viên gắn trên hội thoại của page

  • Không tính trên nhãn được cấu hình gắn auto hoặc từ chatbot, hoặc sync từ hệ thống khác (Facebook).

  • Báo cáo được tính bắt đầu từ ngày build trang báo cáo theo nhãn lên production (ngày 9/9/2021)


=>  Khách đang filter 2 khoảng thời gian có kết quả như nhau (17/8/2021 đến 15/9/2021) và (9/9/2021 đến 15/9/2021) đều chứa khoảng thời gian 9/9/2021 đến 15/9/2021 nên kết quả báo cáo là như nhau, vì trước 9/9/2021 không có thống kê. 


đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận
Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google