Bắt đầu một topic mới

Tạo chiến dịch/Chào mừng thành viên mới báo lỗi

1. Chiến dịch/Chào mừng thành viên mới


Lỗi: OA does not have permission to send this type of template ==> thông báo này phát sinh do bên phía Zalo vừa cập nhật chính sách mới


Theo đó, những OA vừa được đăng ký gần đây thì sẽ chỉ gửi đc những chiến dịch liên quan tới đơn hàng (xác nhận, cám ơn, hoàn tất) thôi.


Còn chiến dịch ZNS liên quan tới account (điểm thưởng, lên hạng, xuống hạng) thì sẽ không gửi được mà cần thời gian để Zalo xếp hạng OA đó.


Thông tin về xét và xếp hạng OA:  https://zns.oa.zalo.me/business/thong-bao-ap-dung-chinh-sach-dieu-chinh-quyen-loi-gui-zns-theo-phan-hoi-cua-nguoi-nhan/ 2. Chiến dịch/Cảm ơn sau khi mua hàng


Lỗi: template data company_name is break max length ==>  Lỗi này do tên cửa hàng OA của khách đang quá dài, tuy nhiên, mình chưa có thông tin về số ký tự được phép đặt tên cửa hàng nên khách có thể liên hệ Zalo để có thông tin chi tiết.


Liquid error: translation data {:other=>"%{count} người "} can not be used with :count => 1. key 'one' is missing.
đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận
Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google