Bắt đầu một topic mới

Lỗi không hiển thị tên Zalo khách hàng mà hiển thị tên là Khách hàng Số

Trên giao diện của Harasocial, một số khách hàng được đồng bộ về với tên KH là khách hàng số chứ không phải là tên ZL của KH giống như các khách hàng khác.


Ví dụ:  Trên Harasocial hiển thị là "Khách hàng 22" , còn trên Zalo vẫn hiển thị tên KH là "Đạt Dylan" 


Nguyên nhân:  Vì khách hàng này Chưa Quan Tâm Zalo OA nên khi đồng bộ qua hội thoại của Harasocial sẽ được lưu là Khách Hàng Số, khi nào khách hàng quan tâm Zalo OA thì sẽ được cập nhật tên Zalo như các khách hàng thông thường.

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận
Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google