Bắt đầu một topic mới

Tài khoản phân quyền không thấy hiện ra sản phẩm trong mục tạo đơn hàng

Tài khoản phân quyền:

Tài khoản admin:

Nguyên nhân:  Sau khi chỉnh sửa quản lý kho hàng trên mục sản phẩm. Các tài khoản phân quyền không kết nối lại nên không update được quyền api.


Khắc phục: Các tài khoản phân quyền login lại với page thì sẽ tài khoản hiển thị sản phẩm trong đơn hàng.

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận
Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google