Bắt đầu một topic mới

Lỗi hiển thị nội dung trên Harasocial

Lỗi hiển thị nội dung trên Harasocial


Hiển thị trên Fanpage Hiển thị trên Harasocial của khách 
 Nguyên nhân vấn đề: Là do trên hệ thống máy tính của KH có cài đặt các phần mềm, cài đặt ngôn ngữ máy (Cài đặt công cụ translate, cài đặt trình duyệt xét ngôn ngữ ngoài Tiếng Việt, hoặc một phần mềm nào đó) trên trình duyệt hoặc trên máy tính đã làm lỗi nội dung trên toàn trang. 


Cách khắc phục: Báo khách kiểm tra trên máy tính hoặc trình duyệt có cài phần mềm hay setup nào bất thường không thì gỡ rađăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận
Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google