Bắt đầu một topic mới

Nhãn đơn hàng

Vấn đề: Nếu lúc trước shop có nhập nhãn cho đơn hàng. Sau một thời gian vào không thấy nhãn đơn hàng nữa.Nguyên nhân: Trường hợp nhãn A của vùng đơn hàng không tồn tại ở bất kỳ đơn hàng nào thì nhãn A sẽ tự động bị xóa.


Ghi chú: hệ thống không kiểm tra được ai đã xóa nhãn ra khỏi đơn hàng.

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận
Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google