Bắt đầu một topic mới

Sản phẩm check không áp dụng KM nhưng hệ thống vẫn áp dụng được KM


Vấn đề: Sản phẩm check không áp dụng KM nhưng hệ thống vẫn áp dụng được KM
Nguyên nhân: Sản phẩm có stick vào không áp dụng khuyến mãi nhưng vẫn có thể áp dụng được.

=> Hiện dấu stick vào không áp dụng KM chỗ này là không áp dụng dụng giảm giá sản phẩm cho cả mã KM và CTKM và app promotion luôn, tuy nhiên về mã KM miễn phí vận chuyển thì loại trừ dù có stick vào không áp dụng KM khuyến mãi vẫn có thể áp dụng được vì nó đang lấy theo khu vực vận chuyển.Giải pháp: Ở KH này họ không muốn 1 đơn hàng sử dụng được nhiều ưu đãi vì sản phẩm hiện tại KH đã được giảm giá rồi, nên trường hợp này chị sẽ tạo riêng 1 mã KM giảm giá số tiền gửi mã cho KH riêng cho từng KH rồi hủy mã KM Freeship vận chuyển.đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận
Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google