Bắt đầu một topic mới

Không thể gửi nhiều tin nhắn liên tiếp cho KH chat từ Instagram qua HaraSocial

Với những khung chat từ instagram,  khi lượng trả lời từ  nhân viên cửa hàng trên Harasocial ra nhiều (cho nhiều hội thoại thuộc những khách khác nhau), hệ thống Haravan sẽ giới hạn mỗi lần gửi quá 10s sẽ timeout.  Nếu bên Cửa hàng gửi liên tiếp nhiều link trong cùng 1 thời điểm, sẽ dẫn đến các link vào sau ở trạng thái chờ, quá 10s nên timeout và không gửi được.

Cần nhắc chủ cửa hàng nhắn các bạn nhân viên nên gửi từng link. Đợi link đó gửi xong rồi gửi tiếp để tránh tình huống trên


đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận
Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google