Bắt đầu một topic mới

Không hiển thị trường thông tin tự động trong kịch bản Chatbot

Khi khách hàng cài đặt nội dung kịch bản có kèm các custom field nhưng nội dung kịch bản hiển thị với khách hàng của khách thì không có .

Hình ảnh mô tả: 

Nội dung khách hàng cài đặt:


Nội dung hiển thị:


Nguyên nhân:  khách hàng cài đặt nội dung đã hết số lượng kí tự cho phép, nên khi khách hàng nhận được tin nhắn thì ký tự nội dung khách hàng cài đặt cộng thêm ký tự là tên của trường thông tin sẽ vượt giới hạn kí tự được gửi nên sẽ không hiển thị. Giải pháp: Xóa bớt nội dung cài đặt

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận
Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google