Bắt đầu một topic mới

Nhập file dữ liệu đầu kì

Vấn đề: Shop đã thực hiện các thao tác:
- Nhập file dữ liệu đầu kỳ thành công

- Kích hoạt tính năng tự động kích hoạt thành viên trên haraloyalty

Nhưng kết quả:
- Tìm theo khách hàng trong file trên haraloyty thì không thấy

- Tìm trên omnipower thì báo chưa là thành viên.

Nguyên nhân: 


- Shop nhập file dữ liệu trước khi bật tính năng kích hoạt tự động thành viên trên haraloyalty

- Nên khi import file dữ liệu đầu kỳ thì sẽ không được tính điểm xếp hạng thành viên.


Giải pháp:  shop nên kích hoạt thành viên trước rồi import file sau

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận
Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google