Bắt đầu một topic mới

Bộ lọc đơn hàng và số điện thoại trên Harasocial

Vấn đề 1 :Vào bộ lọc đơn hàng trên Harasocial chỉ hiển thị vài khách hàng của năm 2021 còn lại là 2020.


Nguyên nhân: 

- Bộ lọc đơn hàng trên haraosical chỉ hiển thị những đơn hàng nào có nguồn là harasocial, nếu nguồn là FB thì cũng không được.- Trong danh sách tất cả đơn hàng nếu có 1 đơn có nguồn là harasocial thì vẫn hiển thị trong bộ lọc.-  Ngày trong bộ lọc là ngày trao đổi cuối cùng giữa shop và khách, không phải ngày tạo đơn hàng.Vấn đề 2. Lọc theo số điện thoại, nhưng khi click vào khách hàng nằm trong bộ lọc: mục thông tin không có số điện thoại.


Nguyên nhân: Số điện thoại đang lấy trong thông tin khách hàng hoặc trong nội dung đoạn chat


đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận
Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google