Bắt đầu một topic mới

Ảnh đại diện biến thể

Vấn đề :  Khi đăng tải sản phẩm hàng loạt bằng file Excel - dù link còn hoạt động nhưng khi tải file lên admin Haravan thì hình đại diện không hiển thị

Lí do : link được chèn vào cột ảnh đại diện của biến thể không nằm trong cột link hình ở file Excel.

Giải pháp : Lấy link ảnh từ cột Link hình rồi dán qua cột ảnh biến thế.

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận
Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google