Bắt đầu một topic mới

Cài đặt tin nhắn theo từ khóa.

Vấn đề : Đã cài đặt nội dung tin nhắn được tự động reply theo từ khóa. Đã phân quyền cho Funnel vào Fanpage.

Nhưng khi có tin nhắn chứa từ khóa như đã cài đặt thì không xuất hiện tin nhắn phản hồi.Lý do :  Page khách đang bật cấu hình Bot theo ca làm việc, vì vậy trong thời gian ca làm việc các tin nhắn của Bot sẽ không gửi ra cho khách hàng. 


Giải pháp : Tắt cấu hình chatbot theo thời gian làm việc

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận
Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google