Bắt đầu một topic mới

Khắc phục lỗi "chưa hỗ trợ điểm giao này"

Vấn đề : Khi nhấn "giao hàng" cho đơn hàng thì KH gặp lỗi như hình Lý do : địa chỉ chưa được cập nhật vào Haravan.

Lưu ý cần check địa chỉ nhận hàng trước theo 2 cách :

                - Qua web của đơn vị vận chuyển tạo đơn test, xem đẩy cho địa chỉ đó có được hay không

                - HOẶC dán địa chỉ nhận hàng của đơn đó lên Google, để xem địa chỉ đó có tồn tại hay không

      


Giải pháp : Báo Haravan cập nhật địa chỉ này vào hệ thống.
đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận
Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google