Bắt đầu một topic mới

Huỷ đơn hàng retail nhưng vẫn tính doanh thu cho Hararetail

Đơn hàng có  phát sinh  tạo ở phần mềm Hararetail xong, doanh  thu  đã  tính  cho  cửa  hàng  rồi. Sau  đó  người  mua  muốn  huỷ  đơn  hàng  thì  bắt  buộc  shop  phải  huỷ đơn hoặc hoàn  trả đơn ở  phần mềm Hararetaill. Để  trừ  doanh  thu trên chính cửa hàng.

Nếu  như  shop vào phần mềm Omni để huỷ đơn ( hoàn  trả)  thì  doanh thu này sẽ  chỉ  trừ  ở báo cáo omni thôi, còn  phần  mềm  Hararetail  vẫn ghi nhận doạnh thu  này.

==> Nếu  đơn  phát  sinh  ở  Hararetail muốn  huỷ  ( hoàn  trả) phải  xử  lý ở Hararetail  không xử lý ở Omni

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận
Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google