Bắt đầu một topic mới

Kịch bản không hoạt động

Problem : Một số hôi thoại đã có gắn tag đầy đủ và đủ điều kiện nhưng kich bản không gởi được.


Reason:  

- Do lần tương tác gắn nhãn quá 24h kể từ lần tương tác cuối sẽ không nhận được tin nhắn, do loại tin nhắn khách setting bên trong kịch bản.

- Các hội thoại khác không có tin nhắn của khách hàng, chỉ có tin nhắn từ page

- Tin nhắn mặc định click vào chữ bắt đầu ở chatbot nhưng khách hàng không tương tác qua hội thoại.

Solution : Chỉ gởi được kịch bản theo điều kiện đầy đủ  và có tương tác trong thời gian setting gởi kịch bản.

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận
Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google