Bắt đầu một topic mới

Sau khi xóa đơn hàng được đồng bộ từ Shopee về Haravan, sau 1 thời gian đơn hàng bị xóa lại được đồng bộ tiếp.

Rule đang vận hành: Đơn hàng trên shopee sẽ được đồng bộ về Haravan.


Vấn đề gặp phải: Shop đã xóa đơn hàng được đồng bộ từ shopee về Haravan rồi. Mặc dù trên Shopee vẫn còn đơn hàng đó. Sau một thời gian thì đơn hàng bị xóa lại tiếp tục đồng bộ về Haravan.


Nguyên nhân: Nếu đơn hàng trên Shopee chưa xử lý xong ( còn cập nhật trạng thái về) thì hệ thống vẫn đồng bộ lại đơn hàng.


Giải pháp: Chờ đơn hàng xử lý xong tại shopee rồi mới xóa tại Haravan.
đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận
Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google