Bắt đầu một topic mới

Một số lưu ý ở báo cáo và bộ loc hội thoại Harasocial

1. Báo cáo theo hội thoại:

 - Số bình luận đã trả lời và tin nhắn đã trả lời: nếu 1 khách hàng có 1 hội thoại bình luận và 1 hội thoại tin nhắn thì báo cáo sẽ ghi nhận riêng biệt.

 - Số lượt hội thoại được chỉ định: nếu 1 hội thoại trong ngày nếu gắn chỉ định -> gỡ chỉ định -> gắn lại chỉ định thì số lượt là: 2

2. Báo cáo doanh thu:

- Số khách đã trả lời: nếu khách hàng vừa comment và inbox thì báo cáo ghi nhận 1 khách hàng đã trả lời3. Trên hội thoại: 

 - Bộ lọc thời gian là bộ lọc theo thời gian trên hội thoại, tính theo thời gian tin nhắn cuối cùng trên hội thoại đó, không phải thời gian hội thoại bắt đầu trên page.


- Bộ lọc người chỉ định: là các hội thoại đang được chỉ định cho nhân viên đó, không phụ thuộc filter theo thời gian.đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận
Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google