Bắt đầu một topic mới

KHÔNG KÍCH HOẠT ĐƯỢC TIN NHẮN MỞ ĐẦU VÀ TIN NHẮN MẶC ĐỊNH

Vấn đề:


Khách hàng đã thao tác đúng hướng dẫn nhưng không dùng được tính năng trên.


Nguyên nhân:


1.  Nguyên nhân do KH chưa cấu hình domain để mở webview.2. Trên nội dung mở trang web, link web muốn mở chưa được thêm domain vào cấu hình công cụ, nên không gửi được tin nhắn. 


Kết quả:

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận
Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google