Bắt đầu một topic mới

Nhãn (tag) sản phẩm có giới hạn bao nhiêu tag hay không?

Problem : Khi nhập nhãn ở sản phẩm nhưng khi lọc sản phẩm theo điều kiện thì báo không có dữ liệu.
Reason: Hiện tại hệ thống giới hạn số lượng nhãn (tag) sản phẩm chỉ 500  vì vậy ở nhãn(tag) sản phẩm. Sau đó kỹ thuật nâng cấp lên 1000 nhãn.


Solution : Tận dụng lại các nhãn đã tạo sẵn trước đó để dễ quản lý sản phẩm hơn.

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận
Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google