Bắt đầu một topic mới

Đơn hàng trên Hararetail không thêm sản phẩm 0đ vào giỏ hàng được

Nếu shop có cái app promotion, sản phẩm có giá 0đ sẽ không cho add cart, trường hợp khách muốn add cart sản phẩm giá 0đ

  • Vào detail sản phẩm Check "Không áp dụng khuyến mãi"
  • Nếu không dùng app thì remove các app promotion
đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận