Bắt đầu một topic mới

Khi xuất đơn hàng hoặc vận chuyển, báo cáo thì mã vận đơn bị sai

Khi xuất file vận đơn hàng hiển thị số làm tròn không đúng với mã vận đơn ở trong admin website.


Trong file excel và csv giới hạn ký tự số nên khi xuất dữ liệu thì sẽ làm tròn vì vậy phải xử lý file chuyển sang dạng text để đúng mã vận đơn.


Link hướng dẫn xử lý file: https://www.loom.com/share/2be9e488bcd942bc874244c27e1a71fb

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận
Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google