Bắt đầu một topic mới

Khi ngắt kết nối Kiotviet và kết nối lại khoản thời gian này đơn hàng có sync qua Kiotviet đươc không?

Hiện tại Haravan chỉ hỗ trợ sync đơn hàng lại từ Haravan qua Kiotviet trong vòng 3 ngày kể từ thời điểm ngắt kết nối và kết nối lại khi khách hàng báo quá 3 ngày thì không sync được.


Nếu ít thì vào từng đơn hàng cập nhật ghi chú đơn hàng rồi bấm cập nhật sẽ sync qua Kiotviet, nhiều thì có thể nhờ Dev hỗ trợ.


đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận
Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google