Bắt đầu một topic mới

ID trong thông tin khách hàng ở Harasocial là ID gì?

ID trong thông tin khách hàng là ID định danh user này  giữa facebook và app (API Haravan) không phải ID facebook cá nhân


đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận
Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google