Bắt đầu một topic mới

Đơn hàng đẩy qua GHTK không hiển thị đúng mã đơn hàng của khách ở GHTK

 Tình huống: Đơn hàng có mã #121549 ở HRV khi đẩy qua GHTK thì thấy mã đơn hàng của KH ở GHTK là 1037278218, mã hiển thị là 1193822414, trong khi trước đó khi đẩy qua GHTK phải là mã đơn hàng giống ở HRV:
Khi sync qua GHTK:


Tính năng này được update vào ngày 04/05/2021, trước đó mã đơn hàng của KH ở GHTK sẽ lấy mã đơn hàng ở HRV sync qua.


Mục đích của việc thay đổi: 


Do trường hợp 1 TK bên GHTK mà kết nối với nhiều shop ở HRV thì sẽ xảy ra trường hợp sau:

- TK GHTK 1 kết nối với shop A và shop B tại HRV. Thì khi đơn hàng có mã 001 ở shop A HRV khi đẩy qua GHTK thì sẽ ghi nhận mã đơn hàng là 001.
- Tuy nhiên, ở shop B cũng phát sinh đơn hàng với mã 001 thì khi đẩy qua GHTK sẽ không đẩy được và báo bị trùng. Do vậy để hạn chế tình trạng không đẩy được đơn thì mã số trên sẽ thay bằng ID vận chuyển, điều này sẽ thuận tiện cho việc vận hành của các shop kết nối cùng 1 TK GHTK vào các web khác nhau ở HRV


- Trường hợp cần tracking các mã đơn với GHTK, khách hàng có thể xuất file vận chuyển ở HRV ra, sẽ có đầy đủ các thông tin cần thiết:

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận
Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google