Bắt đầu một topic mới

Kiểm tra đơn hàng có chọn Người nhận trả phí/ Cho xem hàng

Để kiểm tra đơn hàng có chọn Người nhận trả phí/ Cho xem hàng hay không, bạn vào Vận chuyển > chi tiết mã vận chuyển và kiểm tra như hình nhé:

- Nếu có chọn Người nhận trả phí/ Cho xem hàng : Có hiển thị Người nhận trả phí/ Cho xem hàng  
- Nếu không chọn Người nhận trả phí/ Cho xem hàng : Không hiển thị thông tin Người nhận trả phí/ Cho xem hàng

   

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận
Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google