Bắt đầu một topic mới

Lưu ý về ứng dụng mua X tặng Y

Problem: Tại sao khi set chương trình mua sản phẩm X tặng Sản phẩm X, khi chọn 2 sản phẩm X trở lên thì hệ thống báo lỗi sản phẩm tặng? 


Solution: App Mua X tặng Y đang áp dụng khi mua sản phẩm X sẽ được tặng sản phẩm Y. Với trường hợp setup mua sản phẩm X tặng sản phẩm X thì hệ thống sẽ báo lỗi khi mua số lượng lớn. 


Với trường hợp này team nên đề xuất phương án hỗ trợ là khách hàng tạo 1 sản phẩm X mới hoàn toàn. Khách có thể có thể để tên sản phẩm là Sản Phẩm tặng và giá bắt buộc là 0đ, quản lý tồn kho thì mình có thể nhập tồn kho cho sản phẩm hoặc quản lý tồn theo cách của bên mình. Thì khi setup chương trình khuyến mãi hệ thống mới chạy được khi mình mua số lượng lớn hơn. 


đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận
Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google