Bắt đầu một topic mới

Sự khác nhau giữa 2 đơn hàng hoàn trả

Thắc mắc: Tại sao chữ "1 nhập kho" của đơn hàng này nó không bôi đen và lịch sử không ghi nhận thông tin "Chúng ta đã nhập kho 1 sản phẩm"


Nguyên nhân: Hiện 2 đơn trên khác nhau ở chỗ sản phẩm có quản lý tồn kho và không có quản lý tồn kho.

Không có quản lý tồn kho thì không sinh ra transaction nên sẽ không có log nhập kho.


1. Có quản lý tồn kho2. Không quản lý tồn kho


đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận
Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google