Bắt đầu một topic mới

Báo lỗi Lazada - negative sellable on inventory

I. Nguyên nhân lỗi


Phiên bản Trắng xanh / 42 báo lỗi "negative sellable on inventory"Nguyên nhân xảy ra vấn đề trên là do Lazada vừa thay đổi rule của bên họ.


Ví dụ lúc số Khả dụng phiên bản bên HRV là 1  --> đồng bộ qua qua số Tồn của Lazada là 1 (rule mới của LZD là số Tồn bên LZD = số Đặt + số Khả dụng)


Sau đó bên Lazada có khách hàng Đặt hàng 1 phiên bản này (số Đặt 1) (cụ thể là đơn hàng 276502921629895) thì đơn hàng đó đồng bộ về HRV nên lúc này số Khả dụng bên HRV là 0.


Sau đó số Khả dụng bên HRVlà 0 đồng bộ qua số Tồn bên LZD = 0

--> Tuy nhiên, việc đồng bộ này báo lỗi vì rule mới của LZD là Tồn LZD = Đặt  + Số Khả dụng mà Đặt hiện là 1 mà Tồn là 0  -

-> Không thể xảy ra việc Tồn 0 = Đặt 1 + số Khả dụng (số khả dụng phải luôn lớn hơn 0)II. Cách xử lý:

- Cách 1. Vào Haravan chỉnh lại Tồn kho sao cho số Khả dụng tại HRV sẽ lớn hơn hoặc bằng số Đặt tại LZD + số Khả dụng tại LZD.

- Cách 2: Xử lý giao hàng cho đơn hàng phát sinh tại Lazada để số Đặt tại LZD =0 thì lúc đó nếu số Khả dụng bên HRV âm thì sẽ đồng bộ sang Tồn LZD là 0.
đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận
Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google