Bắt đầu một topic mới

Trạng thái đơn hàng hoàn tất trong xử lý đơn hàng nâng cao

Trạng thái hoàn tất trong xử lý đơn hàng nâng cao là khi đơn hàng bấm giao cho nhà vận chuyển là được + đã thanh toán


Các trường hợp xảy ra: 


1. Thanh toán trước (ck ngân hàng, momo, vnpay,....) sau đó vào xử lý giao hàng cho nhà vận chuyển => auto hoàn tất đơn hàng

2. Giao hàng trước (đây là trường hợp đơn cod) - thanh toán sau nó sẽ có 2 trường hợp:

- Tới bước hoàn tất đơn vẫn có thể hoàn tất cho dù chưa thanh toán xong nếu nhân viên tự nhấn vào hoàn tất đơn hàng 

- Tới bước hoàn tất đơn, khi nhấn vào nút thanh toán trong đơn hàng (hệ thống cập nhật hay nhận viên nhấn xác nhận) thì hệ thống auto hoàn tất

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận
Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google