Bắt đầu một topic mới

Hết hàng nhưng khách hàng vẫn đặt được hàng

Cấu hình tại KOV:
- Tick chọn "Cho phép đặt hàng khi hết hàng"
- Không tick chọn "Bán hàng, chuyển hàng khi sản phẩm đã được đặt hàng"

--> Điều này dẫn đến số Tồn < số Đặt nhưng khách hàng vẫn đặt được hàng tại website đối với khách hàng sử dụng Tồn kho cơ bản.Cụ thể như sau:


- Tồn kho Cơ bản: 
+ KOV: tồn 2, đặt 0 -->  HRV: tồn 2 (ở Tồn kho cơ bản đây là số Khả dụng - số còn bán được)
+ KH đặt mua trên HRV 2 sp trên (chưa xử lý giao hàng cho đơn hàng tại HRV) --> KOV: tồn 2, đặt 2 --> HRV: tồn 2

- Tồn kho Nâng cao 
+ KOV: tồn 2, đặt 0 -->  HRV: tồn 2, đặt 0, Khả dụng 2 (Khả dụng= Tồn - Đặt)
+ KH đặt mua trên HRV 2 sp trên (chưa xử lý giao hàng cho đơn hàng) --> KOV: tồn 2, đặt 2 --> HRV: tồn 2, số Đặt là 2 nên số Khả dụng (còn bán được) là 0.
đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận
Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google