Bắt đầu một topic mới

Ý nghĩa thông số trong báo cáo nguồn lưu lượng Traffic

1. Direct

Đến từ 03 nguồn sau: (1) Khách hàng đến mua tại POS (2) Điền URL website vào trình duyệt mua hàng trực tiếp trên Website của bạn (3) Mua hàng từ HaraSocial


2. Referred

Đơn hàng đến từ các nguồn giới thiệu như sàn thương mại điện tử, quảng cáo Google, đơn hàng tạo từ trang quản trị admin (ngoài trừ kênh bán hàng Phone)


3. Search Engine

Khách hàng đến  với website của bạn từ các công cụ tìm kiếm ( trừ Google vì đã tính ở Referred)


4. Facebook

Khách hàng đến và mua hàng trên website của bạn từ link trên facebook


5.Phone

Đơn hàng tạo từ trang quản trị admin với kênh bán hàng là Phone


đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận
Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google